Karbondioksit Yangın Tüpü

Karbondioksit Yangın Tüpü

CO2 Karbondioksit Yangın Tüpü

Filter

Karbondioksit (CO2) Yangın Tüpü

Karbondioksit yangın tüpü katı, sıvı ve gaz yangınlarında kullanılan etkili yangın söndürücülerdir. İçinde söndürme gazı olarak karbondioksit bulunan yangın tüpleri piyasada değişik kilolarda satılmaktadır. Yaygın bir şekilde kullanılan bu tüplerin yeniden dolum maliyeti oldukça düşüktür. CO2 yangın tüpü trafolar, elektrik dağıtım odaları, jeneratör odaları, laboratuarlar, boyahaneler v.b her türlü yanıcı-parlayıcı malzemelerin bulunduğu bölümlerde kullanılmaları halinde verimli sonuçlar ortaya koyar. Ayrıca son derece çevreci olarak kabul edilirler. Zira ozon tabakasına zarar vermezler.

Karbondioksit Yangın Tüpü Nedir ?

Karbondioksit yangın tüpü, insansız ortamlarda çıkan yangınların söndürülmesinde kullanılan söndürücülerdir. İnsansız ortamlarda kullanılmasının nedeni ise karbondioksitin boğucu bir etkisinin olmasıdır. Bu nedenle yangın mahallinde insan ya da daha doğru tabirle canlı varsa önce onlar tahliye edilmeli ve yangın tüpü ile müdahale tahliyeden sonra gerçekleştirilmelidir. Bu tüplerin çalışma prensibi oksijenin yerini alarak veya yangın üçgeninin oksijen elementini uzaklaştırmasına dayalıdır. Karbondioksit yangın tüpü içinde adı üzerinde karbondioksit vardır.  Tüpler, aşırı basınç altında yanıcı olmayan CO2 ile doldurulur.

CO2 Yangın Söndürücü mü ?

CO2 yangın söndürücü özelliği olan buna karşın kimyasal olarak aktif olmayan yani inert bir gazdır. Bu gazın en önemli özelliği son derece yüksek soğutucu etkisinin olmasıdır. Ayrıca ortamdaki oksijen miktarını düşürerek kimyasal zincirleme yanma reaksiyonunu kırar. Yanma  reaksiyonu üzerindeki bu etki sonucunda yangın olabildiğince kısa sürede söndürülür. Karbondioksit yangın tüpünün kullanımı ise şöyledir: Tüpün içindeki gaz, ateşe doğru püskürtüldüğünde, çok kısa süre içinde sıvı halden gaz haline geçer ve soğur. Havadan  1.5 kat ağır olmasının ortaya çıkardığı avantaj ile yangının üstünü kaplar ve hava ile yangının ilgisini keserek ateşi boğar. Ateşi boğma özelliği sayesinde lokal uygulamalarda kullanımı en uygun ve kolay gaz CO2, yangın tüpü de karbondioksitli yangın tüpüdür.

Karbondioksit Neden Yangın Söndürücü Olarak Kullanılır ?

CO2 yangın söndürme amaçlı kullanılan en eski gazlardandır.1920’lerden günümüze yangın söndürmede kullanılırlar. Öyle ki 1920'ler ve 1960'lar arasında, karbondioksit, tek gazlı yangın söndürme maddesiydi. Karbondioksit, iletken olmayan, kokusuz, renksiz, buharlaştığında kalıntı bırakmayan bir gazdır.  Yüksek basınca dayanıklı tüpler içinde saklanır ve depolanır. Yangın söndürücü özelliği ile B ve C sınıfı yangınlarda ortamın oksijen miktarını düşürerek söndürme etkisi gösterir. B sınıfı yangınlar benzin, alkol tiner gibi maddelerin yanması ile ortaya çıkarken, C sınıf yangınlar da metan ve pentan olmak üzere hidrokarbonlar, asetilen, hidrojen gibi yanıcı/patlayıcı gazların yanması sonucu oluşur. Karbondioksit yangın tüpü hızlı sonuç vererek yangın mahallindeki hasarın en aza indirilmesini sağlarlar. Bu tüpler donanımlara zarar vermeden yangını söndürmeyi sağlar. Bu nedenlerle yangınlara karşı en etkili söndürme türlerinden biri karbondioksit yangın tüpleridir. Karbondioksit yangın tünün bir diğer avantajı da tek bir tüp grubu ile birden fazla alanın yangından korunabilmesidir.  

CO2 Yangın Söndürme Sistemi

CO2 yangın söndürme sistemi lokal söndürme yapılabilen tek gazlı söndürme sistemi olarak kabul edilebilir. Soğutucu olmasının yanısıra boğucu özelliği ile çift yönlü bir işlevi olan bu tüpler, hem oksijeni ve dolayısıyla yangını boğar, hem de yangın alanını kısa sürede soğutur. Endüstriyel uygulamalar CO2 söndürme sisteminin en yaygın kullanıldığı alanlar arasındadır. Çünkü karbondioksit yangın tüpü, yangının kısa sürede kontrol altına alıp yayılmasını, can ve mal kaybı yaşanmasını engelleyici özelliklere sahiptir.

Karbondioksit Yangın Söndürme Tüpü Özellikleri

Karbondioksitli yangın söndürücüler sahip oldukları özellikler ile son derece işlevseldir. Karbondioksitin bu i özellikleri onu tercih edilen yangın söndürü sınıfına sokar. Söndürmeyi hızlı yapmaları ile öne çıkan bu tüpler özellikle yüksek yatırımların söz konusu olduğu tesis ve işletmelerde kullanıldığında etkili sonuçlar ortaya koyar. CO2 yangın tüpleri ile 60 saniye içinde sistem boşaltımı gerçekleşmekte ve yangına müdahale edilebilmektedir. Tüplerin diğer özelliklerini şöyle sıralamak mümkün:
  • Sera gazı ortaya çıkarmazlar. Bu özelliği ozon tabakasına zarar vermezler. Yani son derece çevrecidirler.
  • Geniş alanlarda yayılmış yangınlarda da etkili olurlar.
  • Bölgesel uygulamalarda da etkilidir.
  • Yeniden dolum maliyeti düşüktür.

CO2 Yangın Söndürme Tüpü Nerelerde Kullanılır ?

CO2 yangın söndürme tüpü, daha önce de altını çizdiğimiz gibi insansız ortamlarda kullanılır. Makine dairelerinde, boya dolaplarında, kargo gemilerindeki araç taşıma alanlarında ve yanıcı sıvı depolama alanları ile denizcilik uygulamalarında en çok tercih edilen yangın söndürücüdür. Çelik ve alüminyum endüstrileri de yangın güvenliğini büyük ölçüde karbondioksit tüpüne teslim etmiştir. Karbondioksit sistemleri ayrıca bilgisayar ve sistem odalarında, ıslak kimya tezgahlarında, yonga levha öğütücülerinde, ekipman toz toplayıcılarında, jeneratör odaları, matbaalar, elektrik dağıtım odalarında, trafolar, kesintisiz güç kaynağı (UPS) odalarında, motor kontrol merkezlerinde, boya püskürtme kabinlerinde, kapüşonlu endüstriyel fritözlerde, yüksek gerilim transformatörleri, nükleer enerji tesisleri, atık depolama tesisleri, uçak kargo alanları ve araç park alanlarında da yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.

CO2 Yangın Tüpü Kullanım Alanları

CO2 yangın tüpü Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereği hemen her binada bulunması zaruri söndürücülerdendir. Kullanım alanları arasında, arşivler, sanat galerileri, kütüphaneler, endüstriyel fırınlar, kayıt odaları, tıbbi malzeme depoları, telefon santralleri, kablo galerileri, otomasyon merkezleri gibi alanlar da vardır. Laboratuarlar ve mutfaklar CO2 yangın tüpüne güvenmektedir. Her türlü yanıcı parlayıcı malzemenin bulunduğu alanda kullanımı yangın bertaraf edilmesinde fayda sağlar. Karbondioksit yangın tüpü elektronik malzemelere zarar vermeden söndürme sağladığı için de özellikle tercih edilirler. Bilgisayar ve sistem odalarında, jeneratör odalarında, elektrik dağıtım odalarında, trafolarda, kesintisiz güç kaynağı (UPS) odalarında, motor kontrol merkezlerinde kullanılma nedeni de işte tam da bu özelliği sayesindedir.

CO2 Yangın Tüpü Basınç Göstergesi

CO2 yangın tüpü basınç göstergesi, yangın söndürücünün çalıştırılabilir durumda olup olmadığını, yangın tüpünün yeterli basıncının olup olmadığını gösterir. Bunu anlamak için gösterge sık sık kontrol edilmelidir. İdeal basınç göstergedeki iki kırmız alan arasında kalan yeşil alandır. Eğer ibre bu alandaysa yangın tüpü herhangi bir yangın sırasında sorunsuzca kullanılabilir. Ancak; ibre sağ taraftaki kırmızı alan üzerindeyse içinde yangın söndürme maddesini püskürtecek yeterli basıncı yok demektir. Bu durumda  periyodik bakım mutlaka yapılmalı ve olası bir yangına hazırlıklı olunmalıdır. Herhangi bir yangın anında basıncı tükenmiş CO2 yangın tüpü ile karşı karşıya kalmamak için sık sık kontroller yapılmalıdır.

CO2 Yangın Tüpü Kullanma Talimatı

CO2 yangın tüpü kullanma talimatı üretici firmalar tarafından tüplerin üzerine yapıştırılmaktadır ki by zaten standartlar gereğidir. Ancak yangın çıktığında kimsenin aklına bu talimatı okumanın gelmeyeceği düşünülerek talimat üzerinde yazan hayati öneme sahip maddeler yangın riski bulunan alandaki bir yada birkaç kişi tarafından ezberlenmelidir. Bu önlem yangın esnasında can ve mal kaybının azaltılmasında çok etkili olabilir. Bu noktada iş güvenliği uzmanlarına büyük görev düşmektedir. Uzmanlar yangın riski taşıyan tesiste bulunan kişi ya da kişilere karbondioksit yangın tüpü kullanımı ve talimatları ile ilgili eğitimler mutlaka vermelidir. Bu eğitimde emniyet valfının nasıl açılacağını, püskürtmenin nasıl sağlanacağı ayrıntıları ile anlatılmalıdır. Üzerinde durulacak bir başka konu da ortamda insan bulunması ve tüpün insanlar tahliye edilmeden kullanılması zorunlu ise hava sirkülasyonuna göre tüpün insan sağlığını tehlikeye atmadan nasıl kullanılacağı konusudur. Son olarak da gaz tamamen boşaldıktan sonra alınacak önlemler ayrıntılı olarak anlatılmalıdır.

CO2 Yangın Söndürme Tüpü Teknik Şartnamesi

CO2 yangın söndürme tüpü teknik şartnamesi tüplerin kullanımını gerçekleştirecek kurumlar tarafından oluşturulur. Şartname genel olarak servis hizmetlerini yerine getirecek firmaların sorumluluklarıyla ilgili usul ve esasları kapsar. Bu şartnamede tüplerin EC standartlarına uygunluğundan, çalışma ve test basıncına, vana çıkışlarını özelliğine kadar her detay tek tek belirlenmiştir. Yangın tüpünün rengi, boya türü, ağırlığı, gibi tüm bilgiler şartnamelerde belirtilir. Şartnameler boşalan tüplerin yenide dolumu, eski parçaların değiştirilmesi ve periyodik bakımını da içermektedir. Şartnamenin düzenlenmesinin altında, tüplerin herhangi bir yangın anında sorunsuz çalışması ve yangın söndürücü özelliğini en riskli anda bile ortaya koyması amacı yatmaktadır.

CO2 Yangın Tüpü Fiyatları

Karbondioksitli yangın söndürücü fiyatları diğer yangın söndürücülere göre daha makul seviyelerde seyretmektedir. Çünkü Co2 yangın tüpü fiyatları, piyasadaki rekabetin çok olması nedeniyle görece daha ucuzdur. Ayrıca karbondioksitli tüplerin yeniden dolum maliyeti de düşüktür. Karbondioksitli yangın tüpü fiyatı almak için  Tufex Yangın Söndürücüleri Mağazasına ulaşabilirsiniz. 2, 5 ve 10 kiloluk kapasiteye sahip TSE onaylı, TUFEX karbondioksitli yangın tüpleri, kalitesi ve hafif kilosu sayesinde sektörün en çok tercih edilen ürünlerindendir.
Bu ürünü sepete eklediniz: