Yangın Söndürme Sistemleri

yangın söndürme sistemleri

Yangın Söndürme Sistemleri

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

Yangın söndürme sistemleri, öncelikle yangınların oluşmasını engelleme, oluştuysa da söndürülmelerini amaçlayan sistemlerdir. Nasıl ve nerede kullanılacakları yangın yönetmeliği ile belirlenen bu sistemler yangın sonrasında can ve mal kayıplarının en aza indirilmesini hedeflerler. Kullanım yerlerine göre türleri ve kullanılan söndürücü maddesi de değişirken, günümüzde kullanılan söndürme sistemlerinin büyük çoğunluğu otomatik söndürme sistemleridir. Bu sistemler kendi arasında gazlı söndürme sistemleri ve köpüklü yangın söndürme sistemleri gibi kollara ayrılmaktadır.

Yangın söndürme sistemleri nedir, farkları ve kullanım alanları nelerdir? Tüm detaylar TUFEX’te.

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ NELERDİR?

Yangın söndürme sistemleri her ne sebeple olursa olsun meydana gelen bir yangını olabildiğince az can ve mal kaybı ile sonlandırılmasını amaçlayan sistemlerdir.

Yangınlar çıkış nedenlerine göre 6 farklı türe ayrılır.

 • A Tipi Yangın – Katı madde yangınları olarak da nitelendirilebilir.
 • B Tipi Yangın – Sıvılar veya sıvılaşabilir katılar ile ilgili yangınların sınıfıdır.
 • C Tipi Yangın –Gaz içeren yangınlardır. Etken madde burada, doğal gaz, LPG’nin yanı sıra yanıcı veya patlayıcı diğer gaz türleri olabilir.
 • D Tipi Yangın- Metal yangınları olarak sınıflandırılır. Yanıcı metallerin ateşlediği yangınlardır.
 • E Tipi yangın – Elektrik yangınları olarak kabul edilirler.
 • F Tipi Yangın – Gres, zeytinyağı, tereyağı, hayvansal yağlar ve bitkisel yağ kaynaklı yangınlar pişirme yangınları olarak kabul edilir.

Bu yangınların çıkış nedeni farklı olduğu gibi söndürülmelerinde kullanacak sistemler de farklıdır.

A sınıfı yangınlarda kullanılması gereken tek tip yangın söndürücü madde sudur.

B sınıfı bir yangında köpük veya toz içeren yangın tüpü kullanmak en verimli sonucu doğuracaktır.

C sınıf yangınlarda, kuru toz ihtiva eden yangın tüpü kullanılabilir ama bu yangınları söndürmenin tek ve en güvenli yöntemi gaz kaynağını kapatmaktır.

D sınıfı yangınlar kuru toz çeşitlerini ihtiva eden yangın tüpleri vasıtasıyla söndürülür.

E sınıfı yangınların söndürülmesinde karbondioksit ve kuru toz içeren yangın tüpleri kullanılabilir. Bu yangının söndürülmesi sırasında güç kaynağı mutlaka kapatılmalıdır.

F sınıfı yangının söndürülmesinde ise ıslak kimyasal söndürücüler kullanılır.

DOĞRU YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ İLE MÜDAHALE

Burada dikkat edilmesi gereken nokta doğru yangına doğru söndürme sistemi ile müdahale edilmesidir. Zira, elektik kaynaklı yangınlara suyun iletken özelliği nedeniyle su ile müdahale edilemez.

Öte yandan gerek konutlarda gerekse de diğer binalarda yangına karşı bu sistemlerin her zaman hazır bulundurulmaları hayati önem taşımaktadır. Bu durum zaten binaların yangından korunmasına dair yönetmelikle belirlenmiştir. Belirli binalarda belirli özellikteki yangın söndürme sistemlerinin mutlak surette bulundurulması gerekir.

Günümüzde hem yangın yönetmeliği gereği hem de olası bir felaketle karşılaşmamak için otomatik yangın söndürme sistemleri yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.

Söz konusu yangın söndürme sistemleri bina yangın söndürme sistemleri olarak da tanımlanabilir.

GAZLI SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

Gazlı söndürme sistemlerinde söndürücü özellikteki gazlar kullanılır. En yaygın şekilde kullanılanlar FM 200, FE 13, argon ve karbondioksittir(CO2). Telekomünikasyon merkezleri, müzeler, arşiv ve kütüphaneler, laboratuarlar ve kimya depoları, metro hatları, havalimanları, enerji üretim tesisleri gibi kullanım alanları vardır.

Gazlı söndürme sistemleri temiz bir söndürme sistemi olması nedeniyle tercih edilen edilir.

KÖPÜKLÜ YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

Köpüklü yangın söndürme sistemleri özellikle A ve B tipi yangın türlerinde kullanılmaktadır.

Bu sistemler yakıt buharı ile oksijenin temasını keserek, yakıt yüzeyindeki buharlaşmayı engelleyerek, yakıt yüzeyi ve alevi birbirinden ayırarak, yakıt yüzeyini ve çevresindeki metal yüzeyleri soğutarak yangını söndürür.

Köpüklü söndürme sistemleri uçak ve helikopter hangarları, boya imalathaneleri, kimyasal madde üretim ve depolama tesisleri, tersaneler ve limanlar, petrol rafinerileri, yanıcı ve parlayıcı sıvıların depolama ve dolum tesisleri vb yerlerde kullanılır.

OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

Otomatik yangın söndürme sistemleri genellikle büyük ölçekli alanlarda  tercih edilen sistemlerdir. Fabrikalar, okullar, hastaneler, alışveriş merkezleri, plazalar gibi alanlarda yangın anında otomatik sistemler devreye girer ve yangına anında müdahale edilmiş olur. Bu sistemler aynı zamanda itfaiye olay mahalline gelene kadar zaman kazandırır. Eğer sistemler doğru çalışırsa itfaiyeye gerek olmadığı durumlar da vardır.

Otomatik yangın söndürme sistemleri diğer yangın uyarı ve algılama sistemleri ile entegre bir şekilde çalışırsa daha verimli sonuçlar verebilirken, bu söndürme sistemlerinin birçok çeşidi bulunmaktadır:

 • FM200 Gazlı söndürme sistemleri,
 • Karbondioksitli söndürme sistemleri,
 • Davlumbaz söndürme sistemleri,
 • Sprinkler ya da sulu söndürme sistemleri,
 • Su sisli söndürme sistemleri,
 • Tozlu söndürme sistemleri.

Her bir otomatik söndürme sisteminin kendine özgü kullanım alanı vardır.

FM-200 GAZLI SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

Bilgisayar odaları, telefon santralleri, veri merkezi odaları, güç dağıtım merkezleri, banka saklama kasaları ve hızlı bir şekilde alev alabilecek olan tüm sıvı depolarında kullanılabilecek olan FM 200 gazlı söndürme sistemleri en çok tercih edilen otomatik söndürme sistemleri arasında yer alır. Genellikle yangın sprinklerinden gelen suyun pahalı ekipmanlara zarar vereceği veya su bazlı yangından koruma sistemlerinin kullanılmasının sorun yaratacağı müzeler, hastaneler vb. yerlerde kullanılır.

Özellikle kimya sektöründe tercih edilen FM 200 otomatik yangın söndürme sistemleri uygulandığı alana en az zarar veren sistemlerden biridir. Sıvı halde bidonlar ile taşınabilmesi sayesinde yangın söndürme sistemlerinin dolum işlemleri de daha düşük maliyetli ve hızlı şekilde yapılabilmektedir.

KARBONDİOKSİTLİ SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

Karbondioksit gazlı (CO2) yangın söndürme sistemleri, karbondioksitin yangın mahallindeki oksijen miktarını çok hızlı bir şekilde düşürmesi ve karbondioksit gazının yarattığı şok etkisiyle ortam sıcaklığının aniden azalması üzerine kuruludur. Genellikle insan bulunmayan ortamlardaki yangınlarda kullanılır. Zira hızlı azalan oksijen ani bayılma ve ölümleri getirebilir.

Metal yangınları dışında her türlü yangında bu yangın söndürme sistemi kullanılabilirken, trafo odaları, kablo galerileri, boya kabinleri ve motor odaları,  yanıcı sıvıların depola alanları ile elektrik kontrol pano odalarında çıkan yangınlara CO2 yangın söndürme sistemleri ile müdahale edilebilir.

SPRİNKLER YA DA SULU SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

Sulu söndürme sistemi olan sprinkler söndürme sistemi özellikle A ve C sınıfı yangınlarda faydalıdır. Geniş alanlarda son derece işlevsel olan bu sistemler yangın yönetmeliği uyarınca ofis ve konut dışında kalan yüksek binalar, 30.50 metreden fazla olan ofisler, 5159 metreden fazla olan apartmanlar ile 20 araç kapasitesine sahip ve 200 ve üzeri yatak kapasiteli  tüm otel ve pansiyonlar ile  kullanım alanı 2000 metrekarenin üzerinde olan mağaza, alışveriş merkezleri, eğlence mekanları, toplantı yerleri ve geniş çaplı işletmelerde.zorunludur.

Yangın söndürme sistemleri içerisinde en eskilerden olan sprinkler sistemler yağmurlama yöntemi ile ortamın sıcaklığını hızlı bir şekilde düşürür ve yangını söndürür. En yaygın kullanım alanları fabrikalar, otoparklar, alışveriş merkezleri,  ofisler, konutlar vb’dir.

Sprinler sistem;

 • Islak Borulu Sprinkler Söndürme Sistemleri
 • Kuru Borulu Sprinkler Söndürme Sistemleri
 • Deluge Sprinkler Söndürme Sistemleri
 • Preaction Sprinkler Söndürme Sistemleri olmak üzere 4’e ayrılır.

SİSTEM ODASI YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

Sistem odası yangın söndürücü sistemi seçim yapılırken bazı faktörler göz önüne alınmış olmalıdır.  Öncelikle

hangi tip söndürücü seçilirse seçilsin taşınabilir yangın söndürücüler mutlaka kapıya yakın konuşlandırılmalıdır. Yangın söndürücünün periyodik bakımı da mutlaka yapılmalıdır.

Günümüzde modern bilgisayar sistemlerinin büyük bir bölümü, tavana yerleştirilmiş ve su ile çalışan otomatik yangın söndürücülerin (sprinkler) çalışmasından, yangın söndürücü devreye girmeden önce elektrik bağlantısı kesilmiş olmak şartıyla, zarar görmezler. Su ile çalışan bir otomatik söndürme düzeneği seçerken kuru-boru özelliği sağlayan bir sistem seçilmelidir.

Ancak sistem odası yangın söndürme sistemleri olarak,  daha çok FM200 Gazlı Söndürme Sistemleri önerilmektedir. Maliyeti uygun olan bu sistem oda içerisindeki oksijeni yok ederek söndürme işleminin tamamlar.

PANO İÇİ YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

Pano içi yangın söndürme sistemleri, elektrik panolarında çıkan yangınları otomatik olarak küçük alanda söndürme amacıyla tasarlanan sistemlerdir. Yangın riski yüksek alanlarda daha çok tercih edilen sistemlerdendir. Kıymetli ve sudan zarar görecek ekipmanların korunmasında kullanılır.

Bu sistemler düşük basınçlı sistemlerdir. Elektrik panoları ve benzeri küçük hacimlerde kullanılırlar. Bu sistemler direkt ve indirekt olmak üzere ikiye ayrılırlar. Söndürücü olarak kullanılan gaz her ikisinde de HFC 236 fa’dır. Bu sistemde kullanılan tüpler 1- 2-4-6 ve 121 kg kapasiteye sahiptir. Kullanım alanları arasında server kabinleri, cnc tezgahları, elektrik panoları, buhar kollektörleri, rüzgar türbinleri, araba motorları, toplu taşıma araçlarının motorları, tehlikeli malzemelerin bulunduğu dolaplar, değerli eşyaların konulduğu camekânlar vb. bulunmaktadır.

Bu gönderiyi paylaş


Bu ürünü sepete eklediniz: